SG CHEMICAL - Màng xốp PE (PE FOAM), Màng xốp hơi (Bubble Wrap), Túi nhựa (Plastic bag)

SG CHEMICAL - Màng xốp PE (PE FOAM), Màng xốp hơi (Bubble Wrap), Túi nhựa (Plastic bag)

SG CHEMICAL - Màng xốp PE (PE FOAM), Màng xốp hơi (Bubble Wrap), Túi nhựa (Plastic bag)

SG CHEMICAL - Màng xốp PE (PE FOAM), Màng xốp hơi (Bubble Wrap), Túi nhựa (Plastic bag)

SG CHEMICAL - Màng xốp PE (PE FOAM), Màng xốp hơi (Bubble Wrap), Túi nhựa (Plastic bag)
SG CHEMICAL - Màng xốp PE (PE FOAM), Màng xốp hơi (Bubble Wrap), Túi nhựa (Plastic bag)

Address:Lot Cn 17, Street no. 8 & D1 street, Song Than 3 Ind, Thu Dau Mot Dist, Binh Duong

Hotline:093 110 7018